Efter motion i fullmäktige: Hangö vill se arbetskläder i stället för klädpeng i småbarnspedagogiken

Arbetskläder i stället för klädpeng för personalen i småbarnspedagogiken lyfts fram i Hangö. Det förslaget går nu vidare till stadsstyrelsen.

Arbetskläder eller klädpeng för personalen i småbarnspedagogiken i Hangö? Frågan går vidare.
Thomas Sundström
22.12.2021 07:01
I Hangö diskuteras möjligheterna att ge en klädpeng till personalen inom småbarnspedagogiken eller att köpa in yrkeskläder till arbetsplatserna. Stadsstyrelsens personalsektion föreslår nu att man väljer alternativet med arbetskläder och det svaret ligger som grund då bildningsnämnden skickar ärendet vidare till stadsstyrelsen.