Gemensamt campus för gymnasierna föreslås för att lätta ekonomiska bördan i Kyrkslätt

Ett nytt, gemensamt campus för gymnasierna i Kyrkslätt föreslås i det nya ekonomiska balanseringsprogrammet för de kommande åren. Den nya skolan skulle byggas vid det nya biblioteket.

Samsas. Enligt ett förslag ska Kyrkslätts gymnasium och Porkkalan lukio flytta in under samma tak för att kommunen ska spara pengar.
12.06.2019 10:00 UPPDATERAD 12.06.2019 15:46
I planen för hur ekonomin skall balanseras fokuserar kommunen på de sex kommande åren (2020-2025). De flesta av kommuninvånarna berörs konkret av frågan om investeringarna. Kommunen har framför sig de största investeringarna i sin historia.
I planeringsprogrammet har man räknat ut att det under de närmaste åren borde finnas ungefär 220 miljoner euro för husbygge. Det är lika med kommunens årsbudget och betyder stora lån, även om en del är planerade med så kallad leasing-finansiering då den slutliga räkningen faller långt i framtiden.
En helt ny fråga som nu tagits upp är köpet av Gillobacka vårdanstalt i Hindersby som Helsingfors stad äger. Anstalten står tom och Helsingfors stad gav den till försäljning för tre år sedan. Enligt programmet skulle Volshemmets, Toimaris och hemvårdens tjänster flyttas dit.