"En bra översättning är som städning"

Översättaren Catrine Paro från Ingå är glad över att ha fått Hagforsmedaljen, både för sin egen del och för branschens del.

Catrine Paro, översättare från Ingå, belönas för sitt arbete där hon visat stor språklig säkerhet och finess.

– Översättarna är en osynlig kår som sällan noteras. En bra översättning är som städning. Är den väl gjord så märks den inte, säger Catrine Paro.

Hennes arbete syns och hörs i Yle fem. Paro har nämligen i trettio års tid översatt utländska tv-program till svenska. De senaste femton åren har hon både översatt och regisserat dubbning av barnprogram.

Några av Paros egna favoriter är serien om indianpojken Yakari, Himlabröd och Tilda med vänner.

Hon påpekar att den text som syns i samband med filmer är en viktig del av de texter som unga människor ser och tar till sig. Bland annat därför spelar kvaliteten på översättningar en roll.

SFV:s prismotivering lyder: "Catrine Paro ger i sitt arbete prov på stor språklig säkerhet, kreativitet, finess och engagemang."

Hagforsmedaljen ges som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland.

Förutom medaljen får mottagaren en prissumma på 2 500 euro.

– Det här är jätteroligt. Jag företräder en bransch som varit i blåsten de senaste åren, kommenterar Paro.

Hon syftar på att MTV3 för några år sedan lade ut sin översättning till ett multinationellt bolag. Det dumpade priserna genom att ta in studerande och betala usla arvoden.

I fjol slöts ett kollektivavtal mellan översättarnas fackorganisationer och arbetsgivare, men översättarnas sits är fortfarande osäker.

Ett levande uppslagsverk

En annan Ingåbo som också uppmärksammas är Gustaf Sundman från Gåsö i Barösund. Han får SFV:s Folkbildningsmedalj.

I prismotiveringen nämns Sundmans arbete med att skapa ett eget arkiv över skepps- och torphistoria i Ingå: "Han är ett levande uppslagsverk när det gäller sjöfartssläkter, och en viktig resurs för Barösunds byaråd".

Medaljen delas ut till ”en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska”. Mottagaren får också en prissumma på 2 500 euro.

Leena Nordman, lågstadielärare i Kyrkslätt, får ett av SFV:s svensklärarstipendier. Hon undervisar finskspråkiga barn i svenska och hennes elever har bland annat brevväxlat med svenskspråkiga elever i Kyrkslätt och i Pörtom. Prissumman är 5 000 euro.

Christa Rothwell, specialklasslärare i Katarinaskolan i Karis, och Mikaela Lemström, barnträdgårdslärare vid Svenska förskolan i Sjundeå, har fått var sitt vistelsestipendium för vistelse på Beijarholmen i Barösund.

ANDRA LÄSER