Plastinsamlingen hänger på loven

Redan under sommaren kan Sjundeå få insamlingskärl för plastförpackningar. Men det kräver att alla tillstånd går i lås.

Saknas. Anni Sinnervo skulle gärna sortera mera men än så länge finns det inga insamlingskärl för plastförpackningar i Sjundeå.
Mira Strandberg
27.04.2017 08:25
– Vi behöver tillstånd av kommunen, markägaren och S-butiken, eftersom insamlingskärlen kommer intill affären, säger Jari Koivunen.
Han är områdeschef för södra och östra Finland i företaget Rinki, som har hand om återvinning av förpackningar i Finland. Företaget har redan en längre tid planerat att lägga Sjundeå till listan över orter där det finns insamlingskärl för plastförpackningar men tillsvidare har projektet bromsats av utrymmesbrist.
– Vid den nuvarande insamlingsplatsen vid Åke Totts väg är det fullt, så där finns inte plats för insamlingskärl för plast.

Affärerna vill ha insamling

Den lösning som företaget nu arbetar med är att kartonginsamlingen, som nu har fyra insamlingskärl vid sorteringsplatsen i Sjundeå, ersätts med en press för kartong. Pressen placeras utanför staketet. Den plats som frigörs innanför staketet används för kärlen för plastförpackningar.
Eftersom kärlen placeras intill affären måste också S-gruppen godkänna dem. Enligt Koivunens erfarenhet är affärerna ändå vanligen välvilligt inställda, eftersom Rinki sköter om det ansvar affärerna enligt lagen har för att ta hand om förpackningsmaterial som uppstår.
– Till en början var affärerna skeptiska men nu har de börjat be om insamlingskärlen.

Glädjande nyheter

Miljöinspektör Anu Hynninen i Sjundeå har idkat påtryckning för att Sjundeå ska få sina insamlingskärl.
– Tidigare var budskapet att sådana inte kommer att placeras här, så det här är ju mycket goda nyheter. Många invånare har också önskat sig insamlingskärl för plastförpackningar, säger hon.
En som har saknat möjligheten att återvinna platsförpackningar i Sjundeå är Anni Sinervo. Hon flyttade till Sjundeå från Helsingfors i höstas.
– I Haga var jag van vid att vi hade alla möjliga återvinningskärl på vår egen gård, så när vi flyttade till Sjundeå kändes det jättekonstigt att det inte gick att återvinna plast. För tillfället för jag mina plastförpackningar till Kyrkslätt, och det är ju också dumt.
Dessutom betyder den extra resan att det inte går lika smidigt att sortera plastförpackningar, varför det ofta kan bli ogjort, även om viljan finns.
– Det är mycket enklare och smidigare om allt finns på samma ställe. Då blir det också av att sortera mera.

Stor del av avfallet är plast

Sinervo har flera gånger varit i kontakt med Anu Hynninen för att få till stånd en förändring, och har också skrivit direkt till Rinki. Det svar hon senast fick gav henne ingen anledning att vara optimistisk, så nyheten om att Rinki ändå planerar att placera ett insamlingskärl för plastförpackningar i Sjundeå gläder henne.
– Det skulle ju vara bra att kunna återvinna så mycket som möjligt så att så lite avfall som möjligt hamnar på avstjälpningsplatsen, säger hon.
Själv sorterar hon det mesta som kan sorteras – åtminstone papper, kartong, glas och metall. Dessutom försöker hon även annars tänka ekologiskt, bland annat genom att köpa till exempel barnkläder som second hand.

Använd kallt vatten

Varje finländare producerar årligen mellan tio och femton kilo avfall i form av plastförpackningar. Målet för Rinkis insamlingsnät är att på riksnivå få in 6 000 ton plastförpackningar per år, alltså lite över ett kilo per invånare. I fjol förde finländare 2 500 kilogram plastförpackningar till insamlingskärl. Det motsvarar ett halvt kilo per person. Målet nåddes inte på grund av att det var långsammare än beräknat att starta upp insamlingsnätverket.
– Kvaliteten på plastförpackningarna har varit en positiv överraskning. De som återvinner gör det bra, så kvaliteten är god, säger Jari Koivunen.
Prognosen för det här året är 5 000 ton insamlade plastförpackningar.
Jari Koivunen påminner om att insamlingskärlen uttryckligen är till för plastförpackningar, inte plast i allmänhet.
– Dit hör också plastkassar och styrencellplast.
– Kom ihåg att skölja förpackningarna med kallt vatten. Om man använder varmt vatten går den ekologiska gärningen av att återvinna plasten till spillo.