Alla vuxna rekommenderas ta tredje vaccindos – barn i riskgruppen ska också få vaccin

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om de nya rekommendationerna under en presskonferens på torsdagseftermiddagen.

En tredje vaccindos rekommenderas alla över 18 år.
Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att en tredje vaccindos börjar ges åt alla över 18 år i Finland. Dosen ska ges 5-6 månader efter att man fått sin andra vaccindos.
Dessutom anser institutet att 5-11-åringar i riskgruppen bör få vaccin.
Institutet rekommenderar i det här skedet ändå inte att alla barn i åldern 5-11 år vaccineras. Först behövs mer information om säkerheten i att vaccinera åldersgruppen och speciellt om vilka eventuella ovanliga bieffekter vaccineringen kan innebära.
Institutet kommer med mer information om de nya rekommendationerna under en presskonferens på torsdagseftermiddagen.

ANDRA LÄSER