620 nya coronafall i Finland

Över 600 personer har smittats av coronaviruset i Finland under det senaste dygnet. Det rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på söndagen.

Omkring 6,5 procent av Finlands befolkning har nu fått åtminstone den första dosen av coronavaccinet.
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 620 nya coronafall på söndagen. Det innebär att sammanlagt 57 672 personer har smittats av coronaviruset i Finland sedan pandemin började för ett drygt år sedan. Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är nu 123,7 i Finland. Motsvarande siffra under föregående 14 dygn var 91,1.
Coronaläget på Åland har förvärrats avsevärt den senaste tiden. Åland står nu för landets högsta incidens, 291,8. Under de föregående 14 dagarna var motsvarande siffra på Åland 9,95. Incidensen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 244,3. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 125,6 och inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är den 142,3.
Institute för hälsa och välfärd uppdaterade antalet coronarelaterade dödsfall och antalet coronapatienter på landets sjukhus senast i fredags. Då var Finlands coronarelaterade dödssiffra 742. Sammanlagt 210 personer vårdades på sjukhus på grund av covid-19 (som orsakas av coronaviruset). Av dem behövde 38 intensivvård.
Enligt lördagens uppgifter har 361 744 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 6,5 procent av befolkningen. 80 845 personer har fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER