Ledare: Smidig väg in i arbetslivet för alla

Finland behöver arbetsrelaterad invandring. Men även de som kommer som flyktingar är viktig arbetskraft.

Många västnyländska bärodlare har redan länge anliitat ukrainare för bärplockning.
Flyktingkrisen för sju år sedan, då bland annat många irakier och syrier, kom till Finland, lärde oss mycket. Finländarna visade sin hjälpvilja, man ordnade insamling, öppnade sina hem och frivilliga aktiverade sig på flyktingförläggningarna.
ANDRA LÄSER