Arbetet för Hangö museum fortsätter behandlas – ”Det finns ett starkt alternativ”

Manners kontorsutrymme lyfts fram som ny hemvist för Hangö museum. Vid måndagens stadsstyrelsemöte gick dock ärendet på remiss. "Men det finns nog ett starkt alternativ där,” säger styrelseordförande Sture Söderholm.

Manners kontorsbyggnad har en ny ägare lyfts fram som museets nya hemvist.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
14.02.2023 15:27
Hangö museum flyttade 1970 till det nuvarande museet, en magasinsbyggnad från 1793 i Östra hamnen. Problemet har allt sedan dess varit att utrymmet är så litet, bara 116 kvadratmeter. Någon chans att ha all verksamhet under ett och samma tak har inte funnits.
Genom åren har också olika alternativ lyfts fram, men alltid fallit i något skede. Nu gör man ett nytt försök och sett på tre alternativ – Smörmagasinet, Drottningbergs källarvåning eller Mannes kontorsvinge på Långgatan. Och det var alltså det sistnämnda förslaget som lyftes fram till måndagens möte.
Utrymmet i Manner är på sammanlagt 1 500 kvadratmeter. Där skulle ingå allt, det vill säga utställningsutrymmen, workshop, kontor och arkiv.

ANDRA LÄSER