Nämnden gjorde fel – måste behandla tillståndet för stenbrottet i Pickala på extra möte

När politikerna i bygg- och miljönämnden röstade om att bevilja tillstånd för stenbrottet i Pickala gjorde de en byråkratisk tabbe. Nu måste ärendet tas upp på nytt på ett extra möte.

22.01.2021 09:00
I tisdags beslutade bygg- och miljönämnden i Sjundeå att bevilja företaget Göran Hagelberg tillstånd att utvidga stenbrottet i Pickala, med smärre justeringar i lovvillkoren.
Men när VN får läsa protokollsutdraget visar det sig att nämnden har gjort fel vid behandlingen. Först föreslog ersättaren Ilmari Kanniainen (SDP) bordläggning men fick inget understöd, så förslaget förföll. Därefter föreslog Heidi Rosengren (SFP) att ärendet remitteras för ny beredning. Förslaget understöddes och när nämnden röstade fick remitteringen stöd av Rosengren, Kanniainen, Johanna Nygård (Saml.) och ersättaren Katarina Maxenius (SFP). Bara två politiker röstade mot remitteringen.
Här borde behandlingen ha tagit slut, eftersom ett ärende som remitterats inte längre kan diskuteras vid samma möte. Det ska i stället behandlas på nytt av tjänstemännen och hämtas tillbaka till nästa möte för ny behandling.