Insändare: Krävs målmedvetet arbete för tvåspråkighet

08.01.2023 16:05 UPPDATERAD 08.01.2023 18:49
Vid årsskiftet övergick ansvaret för ordnande av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna till välfärdsområdena. Västra Nylands välfärdsområde, till vilket vi i Västnyland hör, är ett av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Dessvärre har det redan vid flera tillfällen framkommit stora brister då det kommer till förverkligande av tvåspråkigheten i praktiken.
Tidigare i höstas var vid åtminstone ett tillfälle endast ett fåtal av rekryteringsannonserna på svenska när. Då tog jag kontakt med en tjänsteinnehavare som konstaterade att det är fråga om en miss och fler annonser publicerades sedan på svenska. I veckan blev det klart att personalens utbildningsmaterial ”på svenska” var oförståeligt, något vi i SFP tog och tar på största allvar. Jag har förstått att även den fadäsen är rättad.
Det är bra att flera felaktigheter rättats till, men vi behöver se till att det fungerar så väl som möjligt från början. Vi ska få vård och omsorg på svenska och finska. Det är oerhört viktigt att vi får tala vårt modersmål, inte minst då vi är i behov av hjälp eller är sjuka. För att det ska förverkligas är det avgörande att vi har arbetstagare som kan svenska, och för att vara attraktiva för dem finns det inte utrymme för att det brister i tvåspråkigheten då det kommer till rekrytering, information, utbildning, intranät osv.
Nu krävs ett mycket målmedvetet, aktivt arbete för en fungerande tvåspråkighet, några andra alternativ finns inte! För att tvåspråkigheten ska fungera i praktiken behövs det förståelse och agerande för den inom såväl inom den administrativa organisationen som inom den politiska. Även det politiska beslutsfattandet ska vara lätt att ta del av på åtminstone svenska och finska. Det betyder bland annat att välfärdsområdets fullmäktigemöten borde vara tvåspråkiga och att inlägg i diskussionerna översätts till det andra inhemska.
Anita Westerholm, Fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde

ANDRA LÄSER