Simola efterlyser djupare samarbete över länsgränser

Stadsdirektör Tom Simola ser gärna att nyländska och åboländska tvåspråkiga samarbetar mera för att trygga service på svenska. Speciellt med tanke på vårdreformen och förvaltningsreformen i antågande krävs samarbete för att trygga tvåspråkig service.

Samarbeta mera. Raseborgs stadsdirektör Tom Simola anser de tvåspråkiga kommunerna i Nyland och Egentliga Finland borde fördjupa sitt samarbete och utnyttja det som är otydligt i förvaltningsreformen för att säkra tvåspråkig service.
Sarah Groop
26.05.2016 08:00
Stadsdirektör Tom Simola efterlyser idéer för samarbete över kommun- och landskapsgränser för att stärka svensk- och tvåspråkig service. I en artikel i Åbo Underrättelser kom det fram att han är orolig över att servicen på svenska både i Egentliga Finland och i Nyland tappar den volym som krävs för att upprätthålla den.
Därför borde kommunerna och städerna reda ut hur man kan samarbeta kring service, speciellt med tanke på att flera offentliga enheter i Finland får nya former.
– Att göra en utredning borde det inte finnas för hög töskel till. Sund nyfikenhet skulle vara bra nu, säger Simola.
Till exempel regionaliseringen av byggnadstillsyn är en förändring som kan vara på väg.
– För att ha en tvåspråkig fungerande vardag i framtiden behövs mer samarbete för mer volym. Med bara Ingå, Raseborg och Hangö blir det för knapert.
Det är speciellt administrativt som Simola ser möjligheter till djupare samarbete.
– Med en utredning är det möjligt att se till vilka delar man kan samarbeta.

Utnyttja otydlighet

Förvaltningsreformen och vårdreformen kan försvaga svenskan om inget görs. Raseborgs sjukhus och Åbolands sjukhus är två tvåspråkiga sjukhus som hotas. Ett samarbete mellan dem kunde trygga vården på svenska.
Man vet väldigt lite om de nya reformerna och regeringen har inte varit tydlig. Det anser Simola man kan utnyttja fördelaktigt.
– Problemet med beredningen av vårdreformen är vad vet vi och vad antar vi? Vad vi vet fyller inte ens en halvsida. Det skulle vara bra att komma med egna synpunkter nu när det kommer uppmaningar från staten att komma med nytänk och gemensamma lösningar.
Tidigare har det varit tal om 18 landskap i samband med vårdreformen. Men nu har det spekulerats om specialarrangemang i huvudstadsregionen.
– Då ser det illa ut för övriga Nyland.

Politisk vilja i Raseborg

Anders Walls (sfp) som är stadsstyrelsens ordförande i Raseborg tror att det finns politisk vilja till samarbete.
– Absolut tror jag det finns ett intresse rent principiellt. Säkert tror jag det på något område finns en öppning för samarbete.
Enligt honom samarbetar Raseborg en hel del med sina grannkommuner i Nyland, men inte lika mycket över länsgränser.
– Det finns säkert möjlighet att utvidga på flera områden, men vissa kan vara svåra på grund av övervakningsmyndigheter som till exempel Regionförvaltningsverket som övervakar kommunernas verksamhet.
Walls ser problematik i två Regionförvaltningsverk som övervakar något kommunerna organiserar tillsamman, men de är inte omöjliga att lösa.
– Om man lyckas med polissamarbete över landsgränsen uppe i Torneå och Haparanda så måste man kunna samarbeta över landskapsgränser.

Och också på Kimitoön

Wilhelm Liljeqvist (sfp) som är stadsstyrelsen ordförande på Kimitoön tror också att det finns politisk vilja till samarbete, även om saken inte diskuterats.
– Personligen ser jag det som ganska naturligt. Det är snarare gamla länsgränsen som är onaturligt stark. Den borde luckras upp, speciellt för oss som gränsas mot gränsen.
Det är inte frågan om stora avstånd mellan just Kimito och Raseborg, men däremot är avstånden större om man ser till hela Åboland och Västnyland.
– Administrativt, lobbying och bevakning av intressen kunde vara mer enat och vi kunde jobba mer åt samma håll.
Samarbete kring sjukhusen ser han som en svårare bit eftersom Raseborg och Kimitoön hör till olika distrikt.

ANDRA LÄSER