Nylands brigad registrerar fortsättningsvis nya coronafall – informatör till VBL: "Det kommer in ganska mycket klagomål"

Coronavirusläget är fortsättningsvis dåligt på Nylands brigad i Ekenäs och de senaste dagarna har över 30 nya fall registrerats.

Coronaläget är dåligt för tillfället på Nylands brigad.
19.01.2022 21:06 UPPDATERAD 20.01.2022 15:39
Det var för en dryg vecka sedan som Nylands brigad i Ekenäs tvingades göra ändringar i sin verksamhet på grund av att 61 beväringar hade smittats av coronaviruset och eftersom sammanlagt över 100 beväringar var i karantän.
På onsdagen visar Försvarsmaktens egen statistik över coronaläget att 35 nya fall har registrerats på Nylands brigad de två senaste dagarna. Med anledning av coronafallen för en dryg vecka sedan valde brigaden att använda reservsjukhuset vid Dragsvik hälsostation för att isolera beväringarna som var smittade och som befanns sig på garnisonsområdet. På samma gång meddelade Marinen att läget på Nylands brigad leder till ändringar i beväringarnas permissioner.
För att förhindra att viruset ska sprida sig har Nylands brigad även börjat använda garnisonens idrottshus för att få mera utrymme och därmed kunna dela in beväringarna i mindre grupper för att hålla beväringarna som är i karantän avskilda från de övriga.

ANDRA LÄSER