2020 lugnet före stormen?

Nästa år står ekonomin fortsättningsvis i fokus i såväl Hangö som Raseborg. Om det vittnar de bägge städernas stadsdirektörer, men också de nyårslyckor som de stöpte tidigare i december.

Goda grannar. Denis Strandell och Ragnar Lundqvist, Hangös och Raseborgs stadsdirektörer, stöpte nyårslyckor tillsammans och kunde ur dem utläsa att vården kräver mycket pengar även nästa år. Det visste de i och för sig utan att stöpa tenn – båda städernas budgetar har nyss klubbats igenom.
Vi sammanstrålade vid en spis i mitten av december för att stöpa nyårslyckor tillsammans med Denis Strandell och Ragnar Lundqvist, Hangös och Raseborgs stadsdirektörer.