Rykten om Kopparnäs väcker ont blod

Föreningen Nylands friluftsområdens planer att begränsa trafiken till stranden i Kopparnäs i Ingå får ortsbor att dra öronen åt sig. Föreningen anser att ändringen behövs för att området ska klara av mera besökare.

Minne blott. Den gamla gästgiveribyggnaden i Kopparnäs revs förra veckan. En ny kommer sannolikt inte att byggas på samma plats.

Det diskuteras mycket om förnyelserna på Kopparnäs friluftsområde i Degerbytrakten. Grannar till friluftsområdet förundrar sig över att de inte har fått veta något om planerna och på Facebook ställs oroade frågor om verksamheten i olika trådar. Rykten om stängda vägar, försvårad åtkomst till stränder och begränsade möjligheter att röra sig florerar på olika håll.

Projektchef Silva Sallamaa, som håller i trådarna för utvecklingsplanen för Kopparnäsområdet, vill ogärna kommentera innehållet i planerna innan de behandlats med intressegrupper och i föreningens beslutande organ. Något konkret finns ännu inte till pappers, men målet är att planen ska vara klar i november.

Redan nu för Sallamaa och föreningens verksamhetsledare Tapio Lepikkö diskussioner med intressegrupper om planerna. Finlands Naturskyddsförbund och Ingå-Sjundeå miljöförening hör till de samarbetsparter som redan är inbokade i Sallamaas kalender, och Degerby byaförening kommer också att få en inbjudan till diskussioner.

– Byarådet var inkopplat i början av projektet och så hade vi en minneskväll där, men sedan har vi inte haft kontakt. Nu är det meningen att jag ska kontakta dem igen.

Fantastiskt för rullstolsbundna

Flera av dem som bor granne med området har också förundrat sig över att ingen info har getts ut till grannarna. En av dem som oroar sig över vad som är i görningen är Lucille Rosenqvist, som bor nära området.

– Det är väldigt svårt att få information. Jag har talat med dem på föreningen och de säger att de inte går ut med någonting innan styrelsen och delegationen har sagt sitt, säger Rosenqvist.

– Ändå händer där hela tiden saker. Man blir lite fundersam.

Hon rör sig själv dagligen på området och känner starkt för att det ska vara öppet för alla och att så många som möjligt ska kunna njuta av den unika naturen.

– Jag blir jättelycklig när jag ibland ser hur folk i rullstol rör sig ute på de flata klipporna. Det är en härlig syn. Området ska vara till för alla.

Bilkörningen ska begränsas

Silva Sallamaa avvisar bestämt ryktet att vägar skulle stängas av så att personer med funktionsnedsättning, äldre och barnfamiljer inte längre skulle kunna komma åt att använda området på grund av för långa avstånd.

– Absolut inte! I våra enkäter steg tillgängligheten starkt fram som en viktig faktor. Vår strävan är att det ska finnas tillräckligt många lättillgängliga rutter tillräckligt nära vägarna. Dessutom samarbetar vi kring tillgänglighetsfrågor med föreningen Finlands handikappidrott och -motion Vau kring de här frågorna. De är mycket viktiga för oss.

Däremot bekräftar hon att föreningen planerar ändringar i parkerings- och trafiklösningar på området.

– De nuvarande parkeringsplatserna är små och splittrade. Redan nu är trafiken till och från området livlig, och om besökarmängden växer kommer det att bli ohållbart. Det är bara att se på Noux, där trafikarrangemangen är ett stort problem.

– Det finns ingen perfekt lösning. Men det känns också motstridigt att vilja ha parkering alldeles intill stranden då man ändå kommer till området för att röra sig ute i naturen.

Någon slags begränsningar att köra bil på kärnområdet kommer sannolikt att införas.

– Men det är klart att det inte går att stänga av vägar så att det inte skulle gå att köra på dem. Kopparnäsvägen har många vägservitut och räddningsfordon måste kunna ta sig fram. Det finns också vissa andra ändamål som vägarna kommer att användas för. Men de stora massorna kan inte köra vart som helst.

Dessutom, poängterar Sallamaa, är trafiken bara en del av en stor helhet som innehåller mycket annat.

– Det som varit ett problem på området är att det inte funnits utmärkta rutter. Nu kommer servicen att förbättras och det kommer att bli lättare att röra sig där.

Gästgiveriet ersätts av ny byggnad

Förra veckan fick diskussionerna om områdets utveckling mera fart då den tidigare gästgiveribyggnaden revs.

– Den var fuktskadad och det gjordes omfattande reparationer för inte alls många år sedan. Varför ska det nu rivas? frågar sig Lucille Rosenqvist.

Några andra som jag talar med, som vill förbli anonyma, förundrar sig över att man inte kunnat hitta någon alternativ användning för byggnaden – genom att låta något företag ta över den och ha verksamhet där, eller måhända som ett framtida nytt turistcenter i området.

Enligt Silva Sallamaa var byggnaderna ändå i så dåligt skick att det inte fanns något annat att göra. Hon dementerar också att det skulle ha gjorts en grundlig renovering.

– Husen är byggda 1973, och de är inte särskilt väl byggda. Under åren har föreningen konstant försökt lappa här och där och det har gått åt väldigt mycket pengar. Det var inte längre vettigt att fortsätta underhålla byggnaderna.

På sikt ska en ny servicebyggnad byggas på området, men inte på samma plats där gästgiveriet har stått.

– Vi drömmer om ett slags guidecentrum där det skulle finnas information om service och rutter på området, om naturen och om kulturhistorian. Där kunde också finnas någon form av kommersiella tjänster som ett kafé eller uthyrning av redskap i liten skala. Men platsen för gästgiveriet är inte den rätta för den typen av service.

Alla har fått säga sitt

Många av dem jag talar med uttrycker ett missnöje med hur föreningen sköter sin verksamhet, och framför allt om informationen. Den upplevs som sluten och omöjlig att få insyn i, och många är misstänksamma mot vad föreningen har för syfte med sina utvecklingsplaner.

Verksamhetsledare Tapio Lepikkö tillbakavisar påståendet att planerna skulle göras i smyg.

– Vi har ingenting att dölja och har inte gjort något i smyg, tvärtom. Vi har gjort folk mycket delaktiga i processen. Vi hade en öppen enkät om området som alla kunde svara på och vi fick in rätt bra med svar. Vi har diskuterat med intressegrupper på otaliga gemensamma möten. Så jag kan inte hålla med om att vi informerar dåligt, säger han.

– Däremot har vi en linje att vi inte informerar offentligt om halvfärdiga saker. Det blir så lätt missförstånd, och folk tror lätt att förslag som kastats fram är ämnade att bli bestående lösningar.

När ska invånarna i området få veta om vad planerna innehåller?

– De lokala invånarna är en av våra intressegrupper, så dem vill vi prata med i samband med att vi diskuterar med de övriga intressegrupperna. Vi planerar en invånarkväll som blir någon gång i september-oktober.

Silva Sallamaa betonar också att det skriftliga utkast som Lepikkö syftar till inte är ett färdigmanglat dokument.

– Alla kommer att ha chans att kommentera det skriftliga utkastet i några veckor när det är klart.

Viktiga platser väcker känslor

Både Sallamaa och Lepikkö beklagar att föreningen ses med oblida ögon.

– Det är en ganska märklig idé att vårt syfte skulle vara att försämra servicen. Det är ju helt tvärtom, säger Sallamaa.

– Alla borde vara medvetna om att vårt syfte är att utveckla tjänster i anknytning till friluftsliv och inte försämra dem, säger Lepikkö.

Han har ändå en viss förståelse för att folk har starka känslor för området, vilket i grund och botten är en positiv sak.

– Det visar för oss att det är en viktig plats för folk och att de känner äganderätt till område. Viktiga platser väcker känslor, säger han.

– Men så är det med förnyelser. När någon är van att använda något på ett visst sätt håller den ofta fast vid det. Om man dessutom inte kan se vad som kommer i stället så förstår jag att man reagerar. Men vi har verkligen tänkt noga igenom det här med hela områdets bästa för ögonen, säger Sallamaa.

ANDRA LÄSER