Aktörerna fattas men Koverhar är redo

Arbetet med att förbereda Koverhar för en eller flera datacentraler har pågått länge. Detaljplanen är snart klar, de sista datakablarna under havet är så gott som dragna och marknadens prognoser är goda. Men än så länge saknas aktörerna.

Koordinerar. Agneta Evers har arbetat som projektchef för Koverharprojektet sedan mars 2017.
Förutsättningarna vid Koverhar är goda. Nordväst om det tidigare stålverket är 50 hektar klart för datacentraler, och om behovet finns kan området snabbt utvidgas till 100 hektar. Det finns planer för cirkulär ekonomi, hur man kan ta tillvara på överskottsvärme och hur grundvattenområdet inte påverkas.
ANDRA LÄSER