Tung sommar på sjukhuset

Sommaren var tung på Raseborgs sjukhus. På grund av sjukhusets osäkra framtid sade flera i personalen upp sig i våras och anestesiläkarjouren drogs in i början av sommaren.

Jouren på Raseborgs sjukhus hade en livlig sommar. Antalet patienter överskred inte tidigare års nivå, men det ringa antalet anställda gjorde arbetet belastande.
Johanna Lemström
01.09.2020 09:00
På grund av knappa personalresurser har Raseborgs sjukhus endast haft en kombinationsavdelning med 25 platser öppen under sommaren. Belastningen var tidvis mycket hög.
Det framgick då nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde möttes förra veckan.
Också på jouren var sommaren livlig. Även om antalet patienter inte överskred tidigare års nivå har det ringa antalet anställda gjort arbetet belastande.
Sjukhuset miste sin anestesiläkarjour i början av sommaren. Därför kunde man inte vårda mycket instabila patienter, de styrdes till andra sjukhus. Styrningen av dessa patienter har dock inte lyckats tillräckligt bra, ibland har man varit tvungen att vänta länge på patienttransport.
Även vid sjukhusets övriga enheter har det varit hektiskt. På grund av den osäkra läkarsituationen har det varit svårt att ge patienterna tider för återbesök.

ANDRA LÄSER