Ny lösning för Täktervägens korsning vid stamvägen: bro blir billigare än undergång

Det blir betydligt billigare att bygga en bro för gång- och cykeltrafik över stamvägen vid Täktervägen än en tunnel. Nästa steg är att göra en byggplan för bron.

Korsningen mellan Täktervägen och stamväg 51 är farlig för gång- och cykeltrafik.
Mira Strandberg
22.09.2021 06:58 UPPDATERAD 22.09.2021 14:41
Korsningen mellan Täktervägen och stamväg 51 är en av många farliga korsningar längs stamväg 51. Ingå kommun och NTM-centralen har utrett hur man kunde göra korsningarna säkrare och rapporten kommer att publiceras under hösten. Under arbetet med rapporten har det kommit fram att det blir billigare om man bygger en bro för gång- och cykeltrafik över stamvägen vid Täktervägens korsning än att bygga en undergång, som tidigare varit tanken.

ANDRA LÄSER