Pojohuset som blev viktig samlingsplats för Karisborna

Antkärrhuset är rikt på historia. Att huset finns bevarat och i dag står i Strandparken i Karis är resultatet av insatser och ansträngningar från många håll.

Mellan två pärmar. Ordförande Göran Fagerstedt har sammanställt texterna i Karis hembygdsförenings nyutgivna bok om Antkärr.
Agneta Sjöblom
11.05.2019 10:00
Att samla uppgifterna om Antkärrs historia har känts angeläget för Karis hembygdsförening som är den som i dag håller i gång huset. Nyligen gav förening ut boken om Antkärr – parstugan från Ekerö i Pojo som flyttades till Strandparken i Karis. Utgivningen sitter bra också med tanke på att föreningen i år firar sitt 40-årsjubileum.

ANDRA LÄSER