TUF-teater fick Tenalapris

Vid Sparbanksstiftelsen i Tenalas ordinarie delegationsmöte delades ut Aktias Tenalapris åt TUF-teater som ordnat många populära och välbesökta teaterföreställningar i Tenala.

Pristagare. TUF-teater - här med Fångad på nätet – premierades av Sparbanksstiftelsen i Tenala.
02.05.2016 14:45 UPPDATERAD 02.05.2016 14:53
Ett ungdomspris delades också ut, detta år åt Sofie Lindholm som är en aktiv handbollsspelare på landslagsnivå i sin åldersklass.
Vid mötet som leddes av delegationsordförande Peter Simberg godkändes verksamhetsberättelsen, fastställdes bokslutet för år 2015 och godkändes en budget för år 2016.
Återvaldes av de i tur att avgå varande delegationsmedlemmarna Charlotta Andström, Susanne Björkqvist, Heidi Enberg, Kim Holmberg, Sven Lindberg, Mikael Sannholm och Peter Simberg. Till delegationens ordförande återvaldes Peter Simberg och till viceordföranden Mikael Sannholm och Mona Holmberg.
Till stiftelsens styrelse återvaldes Martin Kevin och Anders Lindström, som var i tur att avgå. Övriga styrelsemedlemmar är Henrik Rehn, Carola Rosenqvist och Thomas Wallenius. Som styrelsens ordförande fortsätter Henrik Rehn och viceordförande Carola Rosenqvist.
Närvarande vid delegationsmötet var vice verkställande direktör Taru Narvanmaa, som berättade om aktuellt i Aktia Bank Abp, samt bankdirektör Magnus Stenman och försäljningschef Teemu Kytöpuro som informerade om händelser i Tenala kontoret.
Vid mötet konstaterades också. att stiftelsen under år 2015 har delat ut stipendier och bidrag rekordmycket över 112 000 euro.
Premierade:
Beviljade stipendier och bidrag år 2015
Stipendier till olika skolor m.fl. 1 800 €
Utlandsstipendier 3 000 €
Aktia Tenalapris 999 €
Aktia Ungdomspris 500 €
Tenala filialbibliotek 4 000 €
Skogby byaråd 5 000 €
Tenala Marthaförening r.f. 1 200 €
Fritjofs Weckströms utställning 1 000 €
Tenala IF r.f. 5 000 €
Ekenäsnejdens Krigsveteraner r.f. 1 000 €
StickCafé 700 €
DUV 700 €
Tenala Röda Kos avdelning 1 931 €
Dansgruppen Tornado, inom Hurja Piruetti 500 €
Prästkullanejdens hembygdsförening r.f. 9 000 €
Solglimtens daghem 3 000 €
Tenala-Bromarf Pensionärer r.f. 1 000 €
Folkhälsan i Tenala 1 800 €
Västnyländska Kultursamfundet r.f. 1 000 €
Västnyländska Ungdomsringen r.f. 2 500 €
Raseborgs 4H r.f. 2 000 €
Okänd soldat i Harparskog r.f. 5 000 €
Skogby Ungdomsförening r.f. 7 500 €
Mopoklubben Racerborg 5 000 €

ANDRA LÄSER