Sjundeå får extra ungdomsledare i april

Ett bidrag på 80 000 euro ska förstärka ungdomsarbetet i Sjundeås skolor. I praktiken betyder det att en extra ungdomsledare anställs för sju månader.

Ett bidrag på 80 000 euro ska förstärka ungdomsarbetet i Sjundeås skolor.
15.02.2021 11:00 UPPDATERAD 15.02.2021 11:15
Från april ska Julia Hirvonen, som nu jobbar som ungdomsledare i Ingå, finnas till hands för ungdomarna i Sjundeås skolor. Det är möjligt tack vare ett stöd från Regionförvaltningsverket.
Främst gäller projektet högklasserna, vilket i Sjundeå innebär att det är de finskspråkiga skoleleverna som Hirvonen kommer att möta. Vid behov är det ändå möjligt att också vara i lågklasserna. I Sjundeå ska även de svenskspråkiga och de elever som går i skola i närkommunerna beaktas.
Ungdomsledaren kan till exempel ordna rastaktiviteter, medla i konflikter, ordna temadagar eller gruppdiskussioner. Syftet med projektet är att förbättra samarbetet och informationen mellan skolan och kommunens ungdomsarbete. Det ska också stödja skolgången och de ungas välmående. Tanken är också att ungdomsledaren i skolan snabbare kan lägga märke till eventuella problem tidigare, då de ännu är lättare att åtgärda.

ANDRA LÄSER