Parkeringen i Kyrkslätt fungerar inte - kommunen överväger lapplisor

Parkeringsövervakningen i Kyrkslätt fungerar inte ändamålsenligt. Kommunaltekniska nämnden diskuterar parkeringsövervakning nästa vecka.

Privat. Vid en del fastigheter sköts p-övervakningen av privata företag.
Paavo Rantalainen
30.11.2018 18:00
Frågan har diskuterats flera gånger tidigare. Senast i fjol när kommunpolitikerna bad tjänstemännen att se över parkeringsövervakningen och att se till att parkeringstiderna är lika överallt.
Då reglerades parkeringen i tätorterna med tidsgränser, med vilka man ville förhindra parkering i ett eller flera dygn på kommunens parkeringsplatser. Tidsgränsen är från en timme till 24 timmar.
Frågan om parkeringsövervakning har ändå blivit olöst, i praktiken existerar den inte. Det är bara polisen som kan skriva ut kontrollavgifter för felparkering, när kommunen inte har en egen övervakare.
Polisen i Kyrkslätt har meddelat att de inte har resurser för parkeringsövervakning. Endast i undantagsfall kan de sköta övervakningen. Privata fastigheter, till exempel köpcentret Kirkkonummen Ostari, har dessutom kontrakt med privata övervakningsföretag.
Kommunens egen parkeringsövervakning lyfts igen fram när samhällstekniska nämnden behandlar frågan 4.12. Först vill man reda ut vilken metod för övervakning som borde användas. Avgiftsbelagd parkering föreslås inte i det här skedet men man konstaterar att parkeringsplatserna inte har använts ändamålsenligt eftersom det planerade parkeringsförbudet inte följs.
Motiveringarna till att inleda parkeringsövervakning är bland annat att parkeringsplatser som är avsedda för kundparkering fylls av samma fordon under långa tider. De som pendlar till jobbet använder parkeringsplatser avsedda för kundparkering som pendelparkeringsplatser. Många invånare parkerar på gatorna i stället för på fastigheternas gårdar där det finns reserverade platser för invånarnas bilar. Då uppstår uppfattningen att det finns för få parkeringsplatser.
Kyrkslätts kommun har ungefär 2 000 utmärkta parkeringsplatser av vilka de flesta är i centrum, resten i Veikkola och några tiotal i Masaby.
I centrum finns två parkeringshus där det alltid finns lediga platser. I Kyrkslätt är parkeringskontrollavgiften 25 euro. I Raseborg och Hangö är den 30 euro.

ANDRA LÄSER