Ingå fick ny planläggningschef — men nästa chefsval skjuts fram då den valda tackade nej på målrakan

Efter en omfattande process med intervjuer och specialuppgifter var Ingå redo att välja ny livskraftschef. Då backade den som rekryteringsgruppen hade velat välja.

Området kring Beteshagen i Ingå hör till de projekt som den nya den nya planläggningschefen har på sitt bord i höst.
Valet av livskraftschef i Ingå skjuts fram till augusti efter att den person som valts till tjänsten inte längre ställer sig till förfogande. Kommunstyrelsen i Ingå beslutade i måndags att ansökningstiden till tjänsten förlängs till slutet av juli.

ANDRA LÄSER