Trafikskyddet: Elsparkcyklar ska köras bara där man får cykla

Det finns olika trafikleder för fotgängare och cyklister, och reglerna för dem är okända för många, enligt Trafikskyddet. I Trafikskyddets enkät ansåg en fjärdedel att även vuxna får cykla på gångbana.

I Trafikskyddets enkät ansåg en fjärdedel av respondenterna felaktigt att även vuxna får cykla på gångbanan, om trafiken på körbanan känns farlig.

I trafiken ska man uppföra sig enligt med sin roll: Skilda regler gäller för fotgängare, cyklister och bilister. Den som färdas på en elsparkcykel bör förstå att fordonet ska köras enligt de regler som gäller för cyklister, skriver Trafikskyddet i ett pressmeddelande.

"När man förstår sin egen roll ser man sin egen plats i trafiken. Oavsett om man färdas längs trafikleder som anvisats för fotgängare, cyklister eller bilister. Då ökar också förutsägbarheten för andra vägtrafikanter", skriver Trafikskyddets utbildningschef Satu Tuomikoski.

I Trafikskyddets enkät ansåg var fjärde felaktigt felaktigt att även vuxna får cykla på gångbanan, så länge de undviker fotgängare, om trafiken på körbanan känns farlig.

”Det finns ett eget vägmärke för en gångbana, men de används sällan. Allmänt taget är det, om märket för cykelväg inte syns, sannolikt fråga om en gångbana. Då ska en cykel eller ett jämförbart fordon, som en elsparkcykel, köras på körbanan. På en gångbana får man cykla endast om man är under 12 år, andra ska leda sin cykel”, skriver Tuomikoski.

På en kombinerad cykelbana och gångbana färdas cyklisten i högra kanten i förhållande till färdriktningen. Gående kan välja vilken kant de vill. Över hälften av de som svarade på enkäten trodde att gående på en kombinerad farled ska röra sig i högra kanten.

”Lagen ger fotgängare möjlighet att välja sida. Går man med barn eller hundar kan kanten längre bort från körbanan kännas tryggare. I en kombinerad farled är det viktigt att alla beaktar varandra. En cyklist ska ändå ge gående ett tryggt utrymme”, skriver Tuomikoski.

När en cykelbana och gångbana löper parallellt, åtskilda med en vit linje, har gående och cyklister egna halvor. Vägmärket anger vilken sida som är till för fotgängare och vilken sida som är till för cyklister.

På gårds- och gågator får man cykla, men gående ska ges fri passage. Hastigheten ska också anpassas till gångtrafiken och får inte överstiga 20 kilometer i timmen.

Cykelgator är en ny gatutyp som också har sitt eget vägmärke. Man får köra bil på en cykelgata, men på cyklisternas villkor. På cykelgator finns en skild del avsedd för fotgängare.

ANDRA LÄSER