Coronakrisen styrde Studiefondens stipendier till studier i hemlandet

Svenska studiefonden delar ut stipendier till över 700 studerande. Många sökande har det tufft ekonomiskt.

Svenska studiefonden, med en rad stiftelser i ryggen, fick i år in nästan 1 000 stipendieansökningar.
26.08.2021 17:20
Svenska studiefonden i Finland delar i år ut stipendier till över 700 studerande vid högskolor och universitet.
Cirka 70 procent av stipendierna beviljas för studierelaterade kostnader i Finland och resten för studier eller praktik utomlands, uppger fonden i ett pressmeddelande.
– Det här är en stor förändring i jämförelse med tidigare år. Före coronakrisen gick ungefär hälften av våra bidrag till studier och praktik utomlands, säger fondens ombudsman Katja Zevallos.
Hon konstaterar att många sökande lider av en osäker arbetssituation, med färre arbetsturer, permitteringar och svårigheter att hitta jobb.
– Det påverkar studerandes ekonomi stort, säger Zevallos.
Samtidigt fick fonden ungefär 100 färre ansökningar i år än i fjol. Nu var de 970 stycken.

Svenska studiefonden

Beviljar stipendium åt heltidsstuderande vid högskolor eller universitet.
De sökande ska ha svenska som modersmål eller studiespråk och ha finskt medborgarskap eller vara bosatta i Finland. Ansökningstiden är i februari.
Man kan beviljas stipendium högst en gång och för sin första examen.
Stipendierna för studier eller praktik i Finland är 600–1 000 euro, och för utbytesstudier 800–2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd.
I år delades totalt cirka 900 000 euro ut till studerande samt till läroinrättningar på andra stadiet och folkhögskolor för elevstipendier.
Fonden finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner samt Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

ANDRA LÄSER