Gjutningsarbetet kommer i gång

Vattnet som pumpas upp från byggnadsgropen i Norra hamnen i Ekenäs kommer från sjön och rinner tillbaka ner i hamnbassängen. Vattnet är inte förorenat.

Ny fas. Pålningen är klar och nu inleds gjutningsarbetet.
07.07.2016 08:00
Byggarbetet i Norra hamnen i Ekenäs framskrider i stort sett enligt utstakad tidtabell.
De dova dunkarna som hörts över hamnområdet under den senaste tiden berättar att pålningsarbetet sakta men säkert framskridit.
– Pålningen är i princip klar. Gjutningsarbetet börjar den här veckan, säger Mats Mäenpää som är vd för byggherren Mäenpää Byggnads Ab.
Här i den förra handelshamnen uppförs nu bostadskvarteret Port 19, ett område som i sin första byggfas tar form genom fyra hus med sammanlagt 36 lägenheter. Byggnaderna ska stå färdiga nästa år.

Fyllnadsjord

I våras när grävarbetet inleddes kom det fram att jordmassorna var mer förorenade än man hade räknat med. Området har använts för hamn-, lager- och industriverksamhet och det ligger på fyllnadsjord. Hit har genom årens lopp transporterats bland annat byggnadsavfall, tegel och annat skräp.
Området ägs numera av byggentreprenören men eftersom föroreningarna uppkommit under Ekenäs stads tid är det Raseborg som står för kostnaderna för behandlingen och transporten bort av de förorenade massorna.
Den delen av saneringen är så gott som slutförd.
– De jordmassor som är kvar är till största delen rena, säger Ulf Höglund som är arbetsledare på byggplatsen.

Staden betalar

På sitt möte den 21 juni behandlade Raseborgs tekniska nämnd saneringen av hamnområdet och beslöt då att staden står för de kostnader som behandlingen och transporten av de förorenade jordmassorna förorsakar.
Slutsumman beräknas landa mellan 250 000 och 300 000 euro. Staden har sammanlagt reserverat närmare 445 000 euro för sanering av avstängda avstjälpningsplatser och det är från det anslaget som pengarna tas för Norra hamnens del.

Läsare reagerar

Under arbetets gång har vatten förts upp ur byggnadsgropen. Vattnet pumpas upp på kajen där det genom ytvattenbrunnar rinner ner i sjön.
Det har fått några läsare att reagera.
En man som har sin båt förtöjd vid en av de två småbåtsbryggorna strax norr om kajen har observerat att väldigt smutsigt vatten spottats ut via ett avloppsrör vars mynning ligger i trakten av bryggorna.
– Det är riktigt tjock mönja som runnit ut.
– Det var som värst för ett par veckor sedan.

Sjövatten

Mats Mäenpää ger lugnande besked.
– Det är rent havsvatten som rinner ut.
Mäenpää säger att de förorenade jordmassorna legat ovanför den jord som vattnet nu strömmar igenom och att vattnet som pumpas upp därför inte är nedsmutsat.
Ulf Höglund berättar att vattnet i byggnadsgropen tas upp från försänkningar som ligger ungefär 1,5 meter under vattenytans nivå.
– Det är sjövatten som vi pumpar tillbaka i sjön.
Också han intygar att marklagren inte är kontaminerade på de ställen där vattnet strömmar igenom.
– Den nedsmutsade jorden har funnits längre upp.

Prover har tagits

Närings-, trafik och miljöcentralen är den myndighet som övervakar saneringen.
Ingenjörsbyrån Gradientti har anlitats för att följa med halterna av föroreningar i hamnen.
Byrån har också undersökt vattnet som pumpas ut i hamnbassängen och konstaterat att det inte är förorenat.

ANDRA LÄSER