Kommundirektören föreslår: Slopa renovering av Wilhelmsdal

Det har visat sig blir rejält dyrare än beräknat att renovera Wilhelmsdal för förenings-, café- och mötesbruk. Kommundirektör Robert Nyman ber fullmäktige ompröva beslutet om renovering.

Dyrt. Det har visat sig bli 50 procent dyrare än beräknat att renovera Wilhelmsdal.
Kommunen måste punga ut med åtminstone 200 000 euro mer än budgeterat om renoveringen av Wilhelmsdal ska kunna genomföras. Den största orsaken till prisstegringen är förbättringar i konstruktionerna, ventilation och åtgärder som krävs för att huset ska bli tillgängligt.
Kommundirektör Robert Nyman föreslår därför att kommunen avblåser renoveringen. Eftersom renoveringsbeslutet är fattat av kommunfullmäktige måste ärendet behandlas på nytt i fullmäktige efter att kommunstyrelsen sagt sitt i frågan på måndag. Förslaget i styrelsen är att renoveringen avbryts av ekonomiska skäl.

Fullmäktige måste flytta ut

Om Wilhelmsdal inte renoveras finns det en risk för att byggnaden försätts i användningsförbud för det ändamål som det nu har tillstånd för, nämligen som samlingslokal. Bland annat fullmäktiges möten har ordnats i huset. Det har också fungerat som företagarhus och inhyst ett kafé. Ifall huset inte renoveras måste kommunen hitta alternativa lösningar för de här verksamheterna.
Huset kunde eventuellt användas för annan verksamhet än som samlingslokal, och då kunde renoveringen utföras i en lättare variant. En möjlighet här kunde vara att erbjuda en förening eller ett företag att ta över huset. Då borde huset eventuellt ingå i den grupp fastigheter som i framtiden ska skötas av ett aktiebolag. Bolagiseringen av fastigheterna godkändes av Ingå fullmäktige i november 2017, men då valde fullmäktige att inte inkludera Wilhelmsdal i fastighetsbolaget.
Detta alternativ förutsätter att det nya bolaget är villigt att överta ansvaret för en byggnad med så stort reparationsbehov.
ANDRA LÄSER