Ny vändning i skolcampusprojektet: Kan skolan bli hälsovårdscentral?

Utred om den nyare delen av Aleksis Kiven koulu kunde byggas om till hälsovårdscentral. Det var grundtrygghetsnämndens besked till tekniska nämnden i Sjundeå. Men beslutet kantas av skepsis.

Nytt liv. Delar av Aleksis Kiven koulu kunde användas för annat ändamål.

– Vi frågade oss nog ifall det ens är tekniskt möjligt att göra om skolan för grundtrygghetens behov, säger grundtrygghetsnämndens ordförande Kim Karlsson (Saml.)

Nämnden svarade ändå vid sitt möte i torsdags på den begäran om utlåtande som tekniska nämnden kom med efter sitt möte förra veckan. Tekniska nämnden vill att grundtrygghetsnämnden, bildningsnämnden och förvaltningsavdelningen meddelar om framtida utrymmesbehov och önskningar som ska beaktas vid planeringen av det nya skolbygget. Utifrån utlåtandena ger tekniska nämnden sitt förslag till kommunstyrelsen.

Grundtrygghetsnämnden anser att det lämpligaste alternativet ur vård- och omsorgssektorns synvinkel skulle vara att bygga nytt i stället för Sjundeå svenska skolas skadade delar och använda den del av Aleksis Kiven koulu (AKK) som blivit klar 2004 för andra verksamheter. Det kunde enligt nämnden vara värt att utreda ifall hälsovårdscentralen kunde använda sig av den nyare delen av AKK. Samtidigt betonar nämnden att man måste utreda om det ens är tekniskt och praktiskt möjligt att genomföra en sådan ombyggnad.

En renovering av hälsovårdscentralen i Sjundeå kommer att bli nödvändig på grund av problem med inomhusluften. Kostnaderna för renoveringen beräknas ligga kring fem miljoner euro. Inomhusluften i Villa Charlotta och hemvårdens lokaler har inte undersökts men även i de här fastigheterna har en del av personalen haft symptom som tyder på dålig inomhusluft.

ANDRA LÄSER