Planeringen av Ingåport är i gång

Detaljplaneringen för Ingåport har inletts och samhällstekniska nämnden har beslutat att framlägga programmet för deltagande och bedömning till påseende i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Planeringsområdets gränser har markerats med rött på terrängkartan.
Programmet finns till påseende under tiden 15 februari till 15 mars i kommunhusets informationspunkt och på kommunens hemsida.
Eventuella åsikter om programmet kan framföras under framläggningstiden per post eller e-post till kommunen.
Planeringsområdet främst av skogsmark, berg, åker och myr och största delen av området ägs av kommunen. Även privata markägare äger fastigheter på området.
ANDRA LÄSER