Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 21 november–2 december 1922.

VN 25 november 1922
27.11.2022 12:00 UPPDATERAD 27.11.2022 21:22
SKOLA I BROBY. Med en stämningsfull högtidlighet invigdes i söndags, den 25 november, Broby nybyggda folkskola i Snappertuna. En fulltalig skara socknebor hade infunnit sig till skolan, som var vackert dekorerad med enrisgirlander över skolsalarna.
EL I EKENÄS. Sedan natten mot torsdagen är det nya ackumulatorbatteriet i stadens elektricitetsverk i gång.
---
Batteriet får arbeta från kl. 11 på kvällen till 6-tiden på morgonen samt mellan 11 och 12 på dagen, då de industriella inrättningarna icke äro i gång.
RIKT PROGRAM. Tenala Marthaförening hade i söndags ett välbesökt möte med program, som upptog unison sång, föredrag om bröllopsseder och äktenskap hos de gamla romarna av red. O. Wikholm, deklamation av fröken Edith Isaksson (Reuters dikt Spökkammaren) samt tablå. Vidare förekom diskussion bl.a. om föreningens delning i distriktsavdelningar.
YNGRE JUBILAR. 40 år fyllde i onsdags handlanden, fröken Aina Lindström i Karis. Fröken Lindström är en intresserad medlem av Karis ungdomsförening och har inom denna gjort sig känd för sina välarrangerade tablåer. Även för andra strävanden, som beröra orten, är fröken Lindström en verksam kraft.
ÄLDRE JUBILAR. 70 år fyllde manufaktursmeden Anders Jernström å Fagervik gård den 26 dennes. Under en tidrymd av 50 år har Jernström tjänstgjort som smed å Fagervik gård, vilken tjänst han fortfarande trots sin höga ålder fullgör.
BANKFILIAL. Unionbanken har beslutat inrätta avdelningskontor i Virkby. Föreståndare för det nya kontoret blir hr C. J. Backman.
DYRTID I TYSKLAND. Den allmänna dyrtiden tilltar snabbt: Samtidigt som tarifferna å samtliga kommunikationsmedel förhöjts, ha brödprisen stigit med det tredubbla, kolprisen med 50 procent, elektricitets- och gasprisen ha fördubblats.
KURDISTAN. Från Teheran meddelas att engelsmännen tillsatt en kung i Kurdistan, kurdernas ledare Cheik Machmuda, som anlänt till Suleimanije, åtföljd av engelska instruktörer och försedd med 10 000 gevär, kanoner, pansarmobiler, 2 flygmaskiner samt ett stort förråd av projektiler och ammunition. Med skapande av ett oberoende Kurdistan önska engelsmännen skapa ett nytt hot mot Persien, Turkiet och Sovjetryssland.
GOD AROM. En god cigarett är den nya cigaretten Egypt, som utsänts i handeln av A.-B. J. & E. Humelin i Åbo. Den goda aromen bör tillfredsställa varje rökare, och priset är ovanligt lågt för en cigarett av denna goda kvalitet. Man bör också lägga märke till den smakfulla, konstnärliga utstyrseln på askarna, en verklig prydnad för rökbordet.
ELMOTORER. Den världsbekanta symaskinsfirman Singer Sewing Machine C:y för i handeln även elektriska motorer för symaskiner. Dessa små motorer, som lätt kunna anbringas på varje Singers symaskin, draga obetydligt ström, vars pris väl ersättes av den inbesparing i mänsklig kraft som vinnes genom att den syende ej själv behöver trampa maskinen.
HJÄLPINSATS. Listan i Ekenäs Bokhandel till förmån för nödlidande tyska studenter påminna vi ännu om. Ju förr bidragen inflyta desto bättre är det, ty snar hjälp är dubbel hjälp.
DIVERSE. 5 månader gammalt friskt och nätt flickebarn gives till gott hem som eget. Värda svar under märket Hemlös, Ekenäs Poste restante. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER