Ledare: Vägar värda att satsa på

Är det nu äntligen riksväg 25 som står i tur att förbättras? Västnyland behöver mer pengar för livsnerven.

Gropvägens anslutning till riksväg 25.
LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
09.03.2023 20:33
Riksväg 25 från Hangö till Mäntsälä och stamväg 51 från Karis till Helsingfors är viktiga vägar för invånarna och näringslivet i Västnyland.
Då det gäller vägar är säkerheten A och O. Under de senaste åren har det skett en del förbättringar både längs 25:an och 51:an i västligaste Västnyland. I höstas invigdes den nya planskilda korsningen i Läpp i Karis, en ny infart till Kodin tavaratalo har byggts. På 51:an finns det numera vägbelysning ända fram till Karis och även på vissa avsnitt av 25:an, bland annat vid Svartå och vid det så kallade Huskvarnsavtaget till Snappertuna. Mellan Karis och Ekenäs har det byggts en cykelväg, som även den stod klar i höstas. 
Alla de här åtgärderna är bra men inte tillräckliga. På flera vägavsnitt har det hänt olyckor och det har lett till att farten sänkts på vissa vägavsnitt från 80 kilometer i timmen till 60 kilometer i timmen.  Förstås är det befogat att sänka hastigheten på farliga områden och vid korsningar. Det är ändå en åtgärd som gör att trafiken inte löper smidigt. Sänkning av hastighet är ofta en första åtgärd som är tänkt som en tillfällig lösning men på flera håll har den blivit permanent. 

ANDRA LÄSER