Kolumn: ”Ni river vår fina fabrik”

KolumnChristoffer Holm
30.08.2022 14:28
Det citatet ingick år 2015 i en intervju för Västra Nyland. Kommentaren bakom citatet hade byggnadsingenjör Alexandra Forsén fått då hon ansvarade för rivningen av stålverket i Koverhar. Citatet var för mig en av ögonöppnarna som fick mig att intressera mig för fabrikers betydelse i samhället och ledde mig till att börja forska om vad nedläggningen av stålverket i Koverhar egentligen betytt, fortfarande betyder, och kommer att betyda för lång framtid.