Raseborgs slott utvecklas för turismen

Raseborgs slottsruiner ska få en ny service- och biljettförsäljningsbyggnad inför kommande säsong. Byggnadsarbetena inleds den 19 oktober och beräknas vara klara i maj 2017.

Sofia Westerholm
18.10.2016 12:19 UPPDATERAD 18.10.2016 12:23
Under vintertid kommer borgen att vara stängd för besökare. Även vägen förbi borgen stängs i samband med byggarbetet och kommer att förbli stängd för motortrafik.
Fortstyrelsen tog över Raseborgs slottsruiner av Museiverket år 2014. Sedan dess har man noterat ett ökat intresse för borgen och därmed även behov av nya serviceutrymmen.
– År 2014 besöktes borgen av 65 000 personer. I år uppgick besökarantalet till 80 000 så vi har ansett att ett behov av att förnya och förbättra verkligen finns, säger parkchef Henrik Jansson på Forststyrelsen.
Den nya service- och biljettförsäljningsbyggnaden är bara en del av förnyelserna vid ruinerna. Utöver den kommer hela borgen belysas nästa år. Forstyrelsen har även valt att satsa på nya former av guidning och arbetar som bäst med att utveckla tjänster för mobilguidning vid ruinerna.
– Ju fler som hittar till borgen, desto mer nytta drar hela regionen av det så vi vill jobba hårt för att locka folk hit, säger Jansson.