Grönt ljus för ansökan att gå ur frivillig skuldsanering

Stadsstyrelsen i Hangö beslöt under sitt senaste möte att ge grönt ljus för Hangö Hyreshus Ab att lämna in en anhållan till Statskontoret för att tidigare än planerat avsluta det frivilliga skuldsaneringsprogrammet.

Arbetet kring Hangö Hyreshus går vidare.
På samma möte beslöt också stadsstyrelsen att förbinda sig vid de lånevillkor, samt övriga villkor, som beskrivs i bolagets plan för saneringen av Hangö Hyreshus ekonomi.

ANDRA LÄSER