Grönt är skönt och blått är vått

Då vi på måndagsmorgonen i arla morgonstund kurvade in på Tvärminne Zoologiska station med pigga tredjeklassare ville majoriteten av passagerarna bli youtubers då de blir stora.

08.05.2022 14:03
Då vi på måndagsmorgonen i arla morgonstund kurvade in på Tvärminne Zoologiska station med pigga tredjeklassare ville majoriteten av passagerarna bli youtubers då de blir stora. Youtubers som tjänar miljoner. Några timmar senare var större delen beredda att överge sina miljoner för att istället bli havsforskare. Det får vi helt och hållet tacka forskningsstationens vetenskapsfostrare Ilse Klockars för. Eleverna fick gå ombord på forskningsfartyget Augusta, bygga egna plankton med just rätt flytförmåga, testa på livet som säl genom att doppa en hand omlindad av fett i iskallt vatten och ruska småkryp ur tång som sedan skulle identifieras. Fyra timmar tog det att få eleverna att helt lägga om sina livsplaner. Fyra timmar.

ANDRA LÄSER