Insändare: Raseborgs stad och hundparker

24.02.2023 19:02
För hundägarna i Raseborg är hundparkerna viktiga. Det är nu dags för staden att ta hänsyn till invånarnas önskemål.
Hundar utgör en för samhället ekonomiskt fördelaktig form av fysisk och psykisk förebyggande hälsovård. Genom att ägarna rastar sina hundar flera gånger om dagen får de den motion som hälsovårdsmyndigheterna så ivrigt försöker befrämja. För många ensamstående är hundarna ett viktigt sällskap och ett flertal studier har visat att hundar har en positiv inverkan på familjelivet.
Hundparker är trivsamma ställen där hundägare träffas och kan lära känna varandra. För hundägare med begränsad rörlighet fungerar hundparkerna som platser där deras hundar får tillfredsställa sitt behov av motion.
Eftersom hundar är flockdjur är hundparker viktiga för deras socialisering. Samvaro mellan kopplade hundar räcker inte till för att fylla hundarnas behov av lek, socialt umgänge och motion. Hundar, som inte vant sig vid att umgås med sina gelikar, riskerar att bli skygga och ibland till och med aggressiva.
I en liten gallup riktad till var och en medlem i Raseborgs stadsfullmäktige frågade jag ifall ledamöterna i princip skulle ställa sig positiva till en centralt belägen hundpark i Ekenäs. Eftersom ingen sa nej till en ny hundpark och majoriteten var positivt inställd föreslår jag att fullmäktige fattar följande beslut:
1. Stadens styrelse, i samråd med tekniska nämnden och stadsdirektören, utser en redan inom stadens förvaltning verksam tjänsteman – en deltids ”hundombudsman” – som koordinerar stadens hundstrategi och ansvarar för strategins förverkligande i praktiken.
2. Staden tar över ansvaret för skötseln av stadens hundparker (alltså också de som finns i Karis, Pojo och Fiskars). ”Hundombudsmannen” avtalar med relevanta instanser inom stadens förvaltning, eller med utomstående personer och företag att de mot en skälig ersättning handhar skötseln av hundparkerna. Skötseln innebär tömning av sopkärl och reparation av eventuella hål i hundparkens stängsel samt, beroende på hundparkens placering, klipping av gräs. Hundparker plogas ju inte och hundägare plockar själva upp hundarnas avföring i hundparker.
3. Staden grundar en representativ hundpark i Skepparträdgården i Ekenäs. Valet av platsen för den nya hundparken bör vara sådan att hundägare med nedsatt rörlighet lätt når den. Skepparträdgården, i området mellan Madsenvägen och Kurssaaregatan, är särskilt lämplig för ändamålet emedan båtturister, campinggäster och andra besökare med hundar lätt hittar den och då hundägare som går på promenad till Ramsholmen vanligtvis passerar området. Parken bör vara estetiskt utformad eftersom den blir en del av stadens hundvänliga ansikte utåt. ”Hundombudsmannen” i samråd med tekniska nämnden och av stadsdirektören utsedda relevanta tjänstemän, bör göra en projektplan inklusive budget och se till att hundparken förverkligas.
4. I stadens budget för år 2024 upptas ett anslag för ovanstående ändamål.
Mikael Wahlforss, Ekenäs

ANDRA LÄSER