Lantmäteriet har fel, säger Ingåbon Jutti Westin: ”Ingalunda äger 1 700 personer Lingonholmen”

Ingåbon Carl-Johan ”Jutti” Westin vill att rätt ska vara rätt: Lingonholmen i Ingå skärgård ägs av tre hemman i Bredslätt by. Punkt. Inte 1 700 andra. Det har han dokument på. 

Carl-Johan Westin
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
05.12.2022 11:35 UPPDATERAD 05.12.2022 11:46
– De misstar sig. 
Carl-Johan ”Jutti” Westin är säker på sin sak. Lantmäteriet har klantat sig i sin utredning av ägoförhållandena på Lingonholmen i Ingå skärgård.  Det är inte 1 700 personer som äger holmen utan Bredslätt by, och närmare bestämt tre hemman i den byn. 
– Lantmäteriet yrkar på storskiftet men Lingonholmen har inget med statsholmar att göra. Den har donerats av en privat ägare till Bredslätt mycket senare än storskiftet. Samma donator gav holmar till alla byar i Ingå och alla gårdar i Ingå har en egen holmrätt. Bredslätt by fick Lingonholmen, säger Westin.

ANDRA LÄSER