Dyrare schaktning ger dyrare vatten i Ingå – men nämnden sköt fram höjningen

Det kommunala vattnet i Ingå skulle bli dyrare i maj, men politikerna ville att höjningen skulle träda i kraft först i juni för att ge vattenverket mera tid att informera kunderna. Det är speciellt grundavgifterna som påverkas.

Det blir dyrare att ha kommunalt vatten i Ingå.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
21.03.2023 14:53 UPPDATERAD 22.03.2023 09:25
Sedan vattentaxorna i Ingå senast justerades har priset på schaktning stigit med 26,6 procent, och konsumentpriserna med 13, 4 procent. Schaktning är en grundläggande tjänst då vattennätet ska underhållas och saneras. Enligt riktlinjer av Vattenverksföreningen ska kostnaderna för underhåll och sanering täckas av de grundavgifter som uppbärs. Målet är att grundavgifterna ska utgöra femtio procent av vattenverkets intäkter. I Ingå utgör grundavgifterna bara femton procent av intäkterna.

ANDRA LÄSER