Många vägar får ny asfalt i år

Sjundeå använder kring 140 000 för asfaltering och reparation av vägar i år. Mest kostar en förbättring av Skinnarbackavägen.

Förbättring. Vägen till den populära badstranden vid sandgropen i Pickala ska asfalteras i år.

En reparation och förbättring av Skinnarbackavägen som går söderut från Billskogsvägen är Sjundeå kommuns största enskilda vägprojekt under året, och beräknas kosta 42 500 euro.

– Vägen är relativt liten men kommunen har sålt några industritomter längs den och där kör mycket stora fordon. Vägen är inte byggd att hålla så tung trafik och har blivit ganska gropig. Vi har reparerat den i flera omgångar tidigare, så nu beslutade vi att göra det så ordentligt att det håller, säger byggchef Mira Saarentaus.

I samma område finns också andra projekt inprickade i år. Gång- och cykelvägen längs Brännmalmsvägen ska asfalteras.

– Den asfalterades inte ursprungligen för att det byggdes så mycket i området att asfalten antagligen skulle ha spruckit. Men nu asfalteras gång- och cykelvägen.

Asfaltväg till sandgropen

En mycket använd väg som ska få asfalt i sommar är Hemvikshamnen, den väg som leder till Sandgropen i Pickala och till Sjundeå båtklubb. Det projektet beräknas kosta 15 000 euro.

Andra gator som står i tur att få ny asfalt är Simolavägen och Åkervägen i Bollstad och Åkersvängen i Billskog. Totalt viker kommunen närmare 100 000 euro för asfaltering av gator år 2018.

Därutöver ska både Södra och Norra Kullvägen i Tjusterby få nya diken, Åkergränden i Billskog ska repareras och asfalteras och på Kringelvägen ska kantstenar vid korsningsområdet avlägsnas. På Vargsvängen och Hagaområdet ska markeringarna vid övergångsställena förnyas, och farthindren längs Aleksis Kivis väg ska få schackrutemålning.

Flemingsvägens och Vinkelvägens gatubelysning kompletteras med nya stolpar.

– Därutöver har vi ett större projekt på gång som gäller förnyandet av vägbelysning för att spara energi, säger Saarentaus.

Tekniska nämnden godkände det uppdaterade arbetsprogrammet för byggandet av gator, gång- och cykelvägar för år 2018 vid sitt möte i tisdags.

ANDRA LÄSER