Historiska Wohls gård vaknar till liv

Händelser på gården speglar hela samhället. Historiska personer vaknar till liv på Wohls gård i regi av Susanna Ruohonen.

1800-tal. Personer ur historien vaknar till liv i en historisk pjäs på Wohls gård.

I en ny pjäs vaknar Wohls gård till liv som den såg ut för flera hundra år sedan. Soldater, herrgårdsfolk och tjänstefolk träder fram ur historiens glömska på den äldsta gården i Kyrkslätt.

– Pjäsen levandegör Kyrkslätts historia och den rika historia som finns i landskapet, säger Håkan Näsman som är verksamhetsledare för Wohls gård.

De som bott och levt på gården får fungera som spegel för samhället i stort, säger han. De olika generationernas berättelser handlar om krig, kärlek och vardagligare saker som trädgårdsskötsel. Vi möter bland annat huvudpersonen Charlotta Logren som levde på 1800-talet och understödde grundandet av Kyrkslätts första skola, och Teddy Biaudet, läkare från krigssjukhuset.

– Publiken vandrar i tid och rum och möter olika personer ur historiska tidsperioder, säger Håkan Näsman.

Föreställningen utspelar sig i och kring herrgården. Promenaden blir sammanlagt kring tvåhundra meter lång, vilket kan vara bra att veta för den som har svårt att röra sig.

Håkan Näsman hoppas att också nyinflyttade Kyrkslättbor ska hitta till Wohls gård för att bekanta sig med de nya hemtrakternas historia. Alla känner inte till de spännande livsödena som funnits på gården.

Projektet har varit stort, och trots ambitioner på tvåspråkighet blev pjäsen helt finskspråkig den här gången.

Näsman lovar att försöka göra pjäsen på svenska i ett senare skede.

Fascinerande miljö

Föreställningen är Susanna Ruohonens arbetsprov för examen i regi och scenkonst vid yrkeshögskolan Metropolia. Hon är glad över att ha hittat sig en positiv arbetsgrupp; stämningen på övningarna har varit god.

Utomhusscenen känns också fräsch med sin naturnära skönhet. Hon intresserade sig genast för att regissera med den gamla herrgårdsmiljön som scen.

– Wohls är en fantastisk scen och pjäsen som spelas utomhus är i ständig dialog med omgivningen, säger Ruohonen.

Men det naturnära innefattar också regn och rusk – ibland kämpade gänget igenom övningarna under paraplyer i hällregnet.

Wohls gård

Föreställningar 10.8, 11.8, 14.8, 17.8, 18.8, 26.8. Föreställningen börjar klockan 18, förutom 26.8 klockan 19. Biljetter 10/5 euro. Föreställningen är finskspråkig och 90 minuter lång. Den riktar sig främst till vuxna, men lämpar sig också för skolelever.

Wohls Gård, Volsvägen 605 b, Kyrkslätt.

Mera info och biljetter: wohls.esitys@gmail.com eller tinyurl.com/wohlsliput.

ANDRA LÄSER