Sjundeås chefer kan köpa tjänster för en kvarts miljon – men besluten är svåra att hitta

I Sjundeå kan kommunens chefer på egen hand göra anskaffningar för upp till 250 000 euro. För en vanlig invånare är det ändå svårt att hitta besluten. Grannkommunen Ingås beslut är mer lättillgängliga – problemet är bara att det inte finns några.

Tjänsteinnehavarbesluten ska enligt lagen vara lätta att hitta. Det är de inte på Sjundeås webbplats. Kommunen utlovar bättring efter VN:s granskning.
Benjamin Lundinbenjamin.lundin@vastranyland.fi
20.09.2022 09:20 UPPDATERAD 21.09.2022 08:59
Sedan fem år tillbaka är alla kommuner skyldiga att publicera största delen av sina tjänsteinnehavarbeslut. I huvudsak gäller det frågor som allmänheten kan begära omprövning i. Det kan handla om anställning av personal, bibliotekens öppettider eller anskaffning av material och tjänster. Besluten måste finnas tillgängliga åtminstone så länge det är möjligt att begära omprövning.