Bygg Finlands stiligaste hus – och ta modell av Fiskars och Bromarv

För ett par år sedan diskuterade Ekenässällskapet framtidsplaner för Ekenäs och Raseborg och önskade visioner av lokala och sommargäster.

Här finns en stort potential – allt fler vill flytta från huvudstadsregionen till västra Nyland. Som Helsingforsbo med andra hem i Nitlax vill jag föreslå följande visioner:

Folk vill ha en idyll – och vackra byggnader. De flesta mindre städer ser likadana ut med tråkiga elementhus och marketbyggnader. Så även delvis Raseborg – men det kunde vara annorlunda. Enbart restauranger och kaféer lockar inte folk att flytta hit. Men om Raseborg ser attraktivare ut än andra städer och “känns” annorlunda kan man locka folk hit.

Nybyggen som har betydelse för stadsbilden borde representera högklassig arkitektur och nytänkande. På några centrala ställen kunde man till och med använda 1800-talsritningar. Man kunde till exempel ersätta 60-talhuset vid Ekenäs salutorg och KOP:s rivningshus vid Kungsgatan med ett “nygammalt” hus som man gör i gamla städer i Mellaneuropa.

I Fiskars finns några stiliga nya hus som passar i den gamla omgivningen. Raseborgs kanske finaste nybygge är Wärdshusets hotell som byggdes enligt 1700-talsritningar.

Varför inte bygga townhouses av trä eller låga klassiska flervåningshus, till exempel centralt i Ekenäs mellan Stinsen och järnvägsstationen, där det nu finns fula industrihallar?

Pojo och Tenala kyrkbyar borde se attraktivare ut. Nära Tenala och Pojo kyrkor finns fula och delvis rivningsfärdiga hus som borde ersättas av attraktiva hus som kunde locka unga och pensionärer. Många vill bo i en by med service och bussförbindelser. De gamla kyrkorna med omgivning kunde bilda en fantastik helhet. Riv de fula elementhusen i Pojo. Infarten till Tenala från Salovägen kunde göras till en allé med ekar eller lönnar.

Satsa på levande centra i stället för bilmarknader. Satsa i Ekenäs och Karis centrum på ett mångsidigt utbud. Varför inte ha en lokal slow food-festival året runt med småskalig saluhall med fiskaffär? Citymarket och Prisma finns i alla städer och just de har utarmat gamla centra.

En orsak till Bromarvs och Fiskars framgångar är stark bygemenskap och ett mångsidigt utbud. I Bromarv har man förnyat hamnen till en levande marknadsplats som lockar både lokala och sommargäster.

Behåll byskolorna. Byskolor är en förutsättning för att unga par kan och vill flytta till Raseborg. Byskolor kan vara en konkurrensfördel – inte en kostnad.

Satsa på tågförbindelser från huvudstadsregionen. Den blivande elbanan borde möjliggöra att pendla mellan Helsingfors, Esbo och Raseborg. Satsa på snabba direkta tåglinjer.

Jan Leskinen

Helsingfors/Nitlax

ANDRA LÄSER