Ledare: Viktigt röra på sig – också efter valet

Finlands Svenska Idrott är ute i en angelägen sak. Men att lösa problemen tar sin tid oberoende.

LedareThomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
16.03.2023 19:07 UPPDATERAD 16.03.2023 22:09
Centralorganisationen Finlands Svenska Idrott slår hårt på PR-trumman inför det kommande riksdagsvalet och varnar för en allt sämre kondition bland invånarna.
Man skriver att nästa regering och riksdag måste prioritera trenden med sjunkande kondition hos befolkningen. Samtidigt efterlyser man konkreta skrivningar för motion och idrott i nästa regeringsprogram och lanserar också ett program på hur man kunde hjälpa upp situationen.
Det som givetvis måste stå helt klart i sammanhanget är att FSI:s generalsekreterare Henrika Backlund ställer upp i riksdagsvalet. Det kan man komma ihåg då man på  FSI:s hemsida läser meningar som:  ”Vi ser det som ytterst viktigt att nästa regering, och riksdag, börjar prioritera lösningar som motverkar trenden med en sjunkande kondition hos alla. Detta sker endast med konkreta åtgärder istället för tomt prat, och vi presenterar enkla lösningar för en aktivare livsstil hos alla.”

ANDRA LÄSER