Ingå separerar hotellutvidgningen från övriga Bergvalla - sista planskedet startar nästa vecka

Den planändring som behövs för att hotellet i Barösund ska kunna bygga till är på god väg. På tisdag behandla byggnads- och miljönämnden ett planförslag som separerats från den mer omfattande delgeneralplanen.

Restaurangen i hotellet The Barö hör till de utrymmen som kan utvidgas om planändringen godkänns.
I höstas inledde Ingå kommun en helhetsplanering av det omstridda Bergvallaområdet i Barösund. I januari ordnade kommunen en välbesökt invånarkväll för att diskutera planerna. Under det första skedet av planeringen kom det mycket respons som främst gällde en utvidgning av stranddetaljplanen och det större Bergvallaområdet. Däremot kom det mindre respons om ändringen av den gällande stranddetaljplanen, vars syfte är att göra det möjligt för hotellet att bygga till.
Kommunen har nu valt att skilja åt de två planprojekten för att snabbare kunna gå vidare med ändringen av den gällande planen. Nu är avsikten att Ingå förhandlar med hotellet om kostnaderna för tilläggsbyggrätten på området, och gör ett bindande avtal efter att planförslaget varit till påseende.
Ett planförslag för ändringen av stranddetaljplanen är färdigt och ska behandlas i byggnads- och miljönämnden på tisdag. Om nämnden godkänner planen ska den läggas till påseende.

Mera rum och ny väg

Den centrala ändringen i stranddetaljplanen är att området får nästan 600 kvadratmeter mera byggrätt. Av den totala mängden gäller 120 kvadratmeter en utvidgning av restaurangen med hjälplokaler, och resten inkvarteringsbyggnader och gemensamma lokaler. Hotellet får också en ny infartsväg.
Därtill ändras områdets östra del till rekreationsområde, som får en markerad friluftsled. Kommunen ska också i fortsättningen äga rekreationsområdet vid stranden, och det ska vara avsett för allmänheten. Med den nya friluftsleden förbättras tillgången till området.
Den nuvarande stranddetaljplanen för Bergvalla gjordes 2020 för att möjliggöra hotellverksamhet. Hotellet öppnades 2021, och efterfrågan har varit stor.
Delgeneralplanen för det större Bergvallaområdet är fortfarande under arbete.
ANDRA LÄSER