Allas ansvar agera efter att dammen brast

Genusvetaren Nina Nyman sa i en intervju (VN 20.10) att hon gärna skulle se en finlandssvensk #metoo-kampanj. Så blev det och uppslutningen kring #dammenbrister blev enorm. Men vad har hänt efter det?

Ett frö grodde. Tidskriften Astras chefredaktör, genusvetaren Nina Nyman, efterlyste en finlandssvensk #metoo-kampanj i VN den 20 oktober.

Tidskriften Astras chefredaktör, genusvetaren Nina Nyman, efterlyste en finlandssvensk #metoo-kampanj i VN den 20 oktober.

– Idén vaknade då och malde sedan på i bakhuvudet. Jag tog upp det på ett feministiskt forum på Facebook och kontaktade min arbetsgivare Astra, som var med på noterna, uppropet kunde publiceras på Astras hemsida.

Gruppen #vimed startades och fick en otrolig genomslagskraft.

– Följande morgon hade vi redan 5 000 medlemmar, säger Nina Nyman.

Hon vill på inget sätt ta åt sig äran för det som skett.

– Det ligger en stor kollektiv styrka bakom.

Otroligt jobb

Tillsammans med några andra administratörer jobbade Nina Nyman frenetiskt och den 29 november publicerades uppropet #dammenbrister. Facebookgruppen #vimed hade samlat över 20 000 medlemmar och uppropet hade undertecknats av över 6 000 kvinnor.

Några dagar därefter kom kulturbranschen med ett eget upprop utsprunget ur #dammenbrister. Över 1 000 personer inom kulturbranschen har skrivit under #bakomkulisserna. Det handlar om sexuella trakasserier inom teater-, dans-, opera-, film- och tv-branschen i Finland. Yle och Helsingin Sanomat har publicerat uppropet och en namnförteckning på sina webbsidor.

Kulturuppropet är ett konkret exempel på hur olika mindre grupper, ämnes- eller branschvis, vuxit fram ur ursprungsuppropet.

Vad annat har hänt efter att #dammenbrister publicerades?

– Det ursprungliga uppropets mål är inte att det växer fram nya upprop, utan att få en förändring till stånd i hela samhällstrukturen, svarar Nina Nyman.

Facebookgruppen #allasansvar är en annan grupp som vuxit fram i kölvattnet efter att dammen brast. Gruppen är till för alla – också män – som vill arbeta för ett samhälle där ingen ska behöva stå ut med sexuella trakasserier. Man hittar gruppen via Facebooks sökfält om man vill gå med i den.

Gruppen skapades av Pontus Högström för att medlemmarna tillsammans ska jobba för att motarbeta sexuella trakasserier genom att identifiera och agera i en situation där någon utsätts för sexuella trakasserier.

Pontus Högström hoppas att gruppens blotta existens påminner om att sexuella trakasserier inte enbart är en kvinnofråga, utan en fråga som berör alla. Gruppen har 2 000 medlemmar.

Nina Nyman har inget emot #allasansvar, men har inte hunnit sätta sig in i gruppens tankar ännu.

– Namnet låter ju bra, att det är allas ansvar. Fast min hälsning till beslutsfattarna är ändå att det väldigt mycket är deras ansvar.

Syftet med #dammenbrister var nämligen att det skulle ske förändringar i samhällets grundstrukturer, säger Nina Nyman.

Och faktiskt så har den snöbollen fått litet fart, både nationellt och lokalt:

– SDP vill diskutera sexuella trakasserier i riksdagen, från arméhåll har hörts liknande tongångar. I Raseborg har stadsfullmäktige reagerat, räknar hon upp.

I Sverige har folk fått sparken som en följd av olika avslöjanden, men här har vi hittills inte sett något liknande.

– Det är inte vårt huvudmål heller, den stora frågan är hur vi ändrar på samhällsstrukturerna.

Vad händer framöver?

Ett annat mål, eller en tanke och önskan kanske, är att vittnesmål och berättelser som inflöt i den slutna gruppen #dammenbrister ska kunna publiceras i redigerad form.

– Antagligen kommer de att publiceras på Astras hemsida, men det kommer inte ske i en handvändning. Vi har ansökt om fondmedel för att kunna jobba med att redigera berättelserna. Forskare som gärna skulle jobba utifrån materialet har också kontaktat oss.

Redan nu finns en hel del vittnesmål på Astras hemsida. Gruppen #vimed på Facebook stängs däremot ner den 14 december.

– Den har tjänat sitt syfte, säger Nina Nyman.

Hon har en hälsning till polisen och rättsväsendet eftersom alltfler kommer våga öppna sig om sina upplevelser:

– Det här skulle vara en bra tidpunkt att berätta hur man ska gå till väga med en anmälan om man blivit utsatt för trakasserier eller övergrepp. Det skulle också signalera att rättsväsendet och polisen har lyssnat på kampanjens budskap.

ANDRA LÄSER