De här tar plats i äldrerådet i Hangö

Äldrerådet i Hangö har tillsatts. Ordförande är Stig Sundberg, medan Riitta Leskinen är vice ordförande.

Äldrerådet har valts i Hangö.
Äldrerådet arbetar för att trygga den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka. Rådet ska få möjlighet att påverka planeringen och beredningen i kommunala frågor som är viktiga för den äldre befolkningens välbefinnande.

ANDRA LÄSER