Ingå kräver att företaget bakom Ingåstrand söker två bygglov i år

Ingå kommun fortsätter utveckla Ingåstrand i samarbete med företaget Inkoon Keskustakehitys. Men nya villkor har gjorts upp för att minska risken för kommunen och säkerställa att projektet blir av.

I det tidigare samarbetsavtalet för Ingåstrand fanns inga krav på reservering av bostäder eller finansieringsgarantier innan markförsäljningen genomfördes och infrastrukturen byggdes. Kommunen krävde bara att en viss mängd hus skulle vara byggda vid en viss tidpunkt. Nu är projektets delområden de samma, och projektet startar med det röda området.
Efter att Finlands bostadsmässa sade upp samarbetsavtalet med Ingå kommun och företaget Inkoon Keskustakehitys (IKK) kring det nya området Ingåstrand har Ingå kommun sökt nya lösningar för att trygga att området planeras och byggs som tänkt. Coronakrisen har försvårat läget, eftersom den ökade osäkerheten i samhället också gäller byggande, och det har blivit svårare att få finansiering för nya byggprojekt.
IKK har meddelat att företaget är villigt att fortsätta planera och bygga området. Osäkerheten på marknaden är ändå så stor att företaget inte kan genomföra projektet enligt den ursprungliga planen. Företaget har redan satsat 400 000 euro på planeringen av området, och räknar med att investera ytterligare 100 000-200 000 euro i år ifall samarbetet fortsätter.

Bättre för kommunens ekonomi

Coronakrisen har också ökat kommunens behov av att noggrant överväga sina investeringar. För kommunen är satsningen på Ingåstrand betydande. Kostnaderna för planering och infrastruktur ligger på kring 3,8 miljoner euro. Försäljningen av området ger kommunen intäkter på drygt två miljoner euro. Därutöver får kommunen in 400 000 euro i anslutningsavgifter.
Ingå kommunstyrelsen beslutade i tisdags att fortsätta samarbetet med IKK, men med nya villkor. Enligt det föravtal som styrelsen godkände, och som också IKK har godkänt innehållet i, har IKK ensamrätt att planera området fram till slutet av året. Innan årets slut ska bygglovsansökan för minst två höghus vara inlämnade. Om ansökningarna lämnas in i tid förlängs föravtalet med ett år, i annat fall förfaller det.
Då minst trettio lägenheter reserverats görs en första markaffär som omfattar hela kvarter 105 och halva kvarteren 134 och 135 på planområdet. Kvarteren finns i det som ursprungligen hörde till fas 1 i Ingåstrandplanen (se grafik). Kvarteret för köpcentrets utvidgning ska säljas genom en separat affär till Marcus och Teresa Grönholm senast den 15 december 2021.
Minst trettio reserverade lägenheter krävs för att projektets finansiering ska garanteras. I och med att kommunen genomför markaffären för de första kvarteren först när finansieringen är säkrad minskar också den ekonomiska risken för kommunen.
– Villkoren tryggar kommunens investering bättre än i det föregående samarbetsavtalet, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).

ANDRA LÄSER