Wohls gård växer i sommar

Fjärde öppna sommaren med Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt som ägare firar Wohls gård med att ta i användning vagnslidret, naturstigen, en brygga och att vara värd för Volsnejdens sommarfest.

Konstens sommargäst. Skulpturen Fågelmataren är en ny och tillfällig sevärdhet på Wohls gård i år. Keramikflickan och -rådjuret har Kim Simonsson (till vänster) skapat medan buren är Upi Anttilas verk.
03.06.2016 09:00
Wohls gård inledde juni i konstens tecken. Kim Simonssons skulptur Fågelmataren, med bur av smeden Upi Anttila från Fiskars, invigdes på sitt sommarhem i Wohls trädgård.
Verket visades första gången på Fiskars sommarutställning med temat Gränsytor 2014. Nu har flickan som matar fåglar i buren fått sällskap av ett blått keramikrådjur som Simonsson skapade några år tidigare.
Keramikytan har Arabias Valenica-glasyr.
Gårdens verksamhetsledare Håkan Näsman hoppas att verket ska vara till glädje för många besökare i sommar.
Vad det förmedlar är gåtfullt.
– Alla människor är i något slags bur. Här kan fåglarna flyga in och ut som de vill efter mat, säger Simonsson.

Sommarfest på ny plats

På lördag kan de sällskap som firar studentdimission på gården fundera mer på det.
En helt offentlig tillställning blir det på gården redan 11 juni. Då ordnar Wohls gård för första gången den traditionella sommarfesten tillsammans med Volsnejdens ungdomsförening. Platsen är Wohls gård efter många år på Bygdebo.
En annan förändring är att man efter många år med Susann Sonntags orkester som huvudartist i år tar ut svängarna tillsammans med dansbandet Rytmix.
Under sommaren kan besökare också ta del av fotoutställning om återlämnandet av Porkala.

Ny naturstig

Den 30 juni är det sedan dags för Hantverkardagen som i fjol lockade 900 besökare. Evenemanget ordnas i ett av gårdens nya utrymmen: vagnslidrets vind.
Sparbanksstiftelsen köper även stenladugården av kommunen i år, men den kräver mer renovering innan den tas i användning.
– Stenladugården kan på sikt erbjuda enhetliga större utrymmen för olika tillställningar, bjudningar och utställningar, säger Näsman.
Han hoppas och tror att gården redan i sommar också tar i användning en ny naturstig genom eklunden intill trädgården.

Från förfall till blomstring

En annan ny satsning är landgången nere vid stranden.
Ett par som ska gifta sig har redan sett ut stället som en fin vigselplats.
Gårdens nya era är ännu i en händelserik inledningsfas.
Kommunen sålde gården till sparbanksstiftelsen 2008 och huvudbyggnadens renovering var klar i december 2012.
I år har kommunen fattat beslut om att sälja byggnaderna på arrendetomten intill. Näsman tror att volymen behövs för gårdens nya koncept som mötesplats med mat, natur, trädgård och historia som starkaste kännetecken.
– Det är lätt att gilla stället. Får man bara hit folk en gång så återvänder de senare med stor sannolikhet. Och ju längre tiden lider desto fler har besökt Wohls för något evenemang eller privat tillställning, säger Näsman.
Wohls gård kunde på 1800-talet stoltsera med traktens förnämsta trädgård. Näsman visar en karta över trädgården från 1840 och berättar att strävan är att utveckla gården i enlighet med hur den såg ut under sin stora blomstringstid.
I augusti kan man känna en fläkt av gårdens historia genom ett finskspråkigt vandrande skådespel av studerande vid Metropolia.

Wohls gård

Gård med 400-årig historia, har varit rusthåll och en storgård där man på 1800-talet anlade socknens förnämsta trädgård.
Förföll i över 30 år efter att gårdens sista arrendator flyttade ut 1977. Såldes av kommunen till Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt 2008. Fungerar sedan 2013 som festplats med beställningsrestaurang och kulturprogram.

ANDRA LÄSER