Konst som låter hjärnan jobba

Spontana penseldrag och färgglada inre världar uttryckta i oljefärg är basen för verken på Elvi Rangells utställning. De stora abstrakta målningarna lockar fram betraktarens egna tankar och tolkningar.

Elvi Rangells tavlor uppstår spontant och speglar hennes inre.
För tjugo år sedan tog Elvi Rangell ett radikalt beslut. Hon var trött på sitt jobb, och ville börja måla, trots att hon inte tidigare hade sysslat med konst. Hon beslöt sig för att börja studera måleri, och på den vägen är det.
ANDRA LÄSER