Den här cancern är lätt att föregripa men ökar hos unga kvinnor - för få går på screening

Allt fler kvinnor mellan 30 och 40 har cancer i livmoderhalsen, trots att fallen överlag har minskat i Finland. Den här åldersgruppen är också sämst på att delta i screening – trots att den visat sig vara mycket effektiv när det gäller att förebygga sjukdomen.

Magdalena Öberg från Ingå är 28 år. Från i år är också hennes åldersgrupp inkluderad i screeningen av cancer i livmoderhalsen i de västnyländska kommunerna. Öberg har inte blivit kallad till screening, men har flera gånger tagit ett gynekologiskt cellprov vid hälsovårdscentralen i Ingå.
ANDRA LÄSER