Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 23 januari–3 februari 1923.

VN 23 januari 1923
Marina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
29.01.2023 12:00
BIBLIOTEK. Det nyinrättade kommunalbiblioteket är inrymt å Unionbanken, Ingå kyrkoby och öppethålles från och med den 1:sta februari varje helgfri tisdag, torsdag och lördag kl. 12–1 p.d. Utlåningstiden är en månad.
Tillsvidare omfattar biblioteket endast omkr. 115 band, men kommer detsamma att redan under vårvintern erhålla ett tillskott på omkr. 80 arbeten av såväl inhemska som rikssvenska författare.
ARREST. Landshövdingen besökte i måndags Karis, varvid bl.a. uppgjordes definitivt köp med fru Elin Siggberg och hennes barn om en lokal i stationssamhället i och för inrättande av arrestlokal där. Vid besöket inspekterades även länsmanskansliet.
MUSIK I POJO. Sång- och musikintresset å Elgmo med omnejd har fått starkare fäste i och med det att Elgmo sångkör beslutat ingå i Västra Nylands sångarförbund. Bl.a. planeras bildandet av en stråkorkester å orten och bortåt ett dussin ungdomar ha anmält sig som deltagare.
FILM I EKENÄS. Anna-Lisa, den inhemska konstfilm, som ännu i dag och i morgon visas å City biografen härstädes, är verkligen en i alla avseenden lyckad och vacker film trots det sorgliga slut Anna-Lisa går till mötes. Filmen bör ses av alla; för barn under 16 år är den dock förbjuden.
TRAV. Snappertuna Hästvänner ha travtävlan i morgon, onsdag, kl. 1 å Landbofjärden. I tävlingen ha rätt att deltaga hästar även från Ekenäs landskommun, Karis och Ingå.
RABIESFARA. Med anledning av rabiesfaran och den vårdslöshet hundägarna i allmänhet visar inför denna, har polismyndigheterna på orten tvungits till resoluta åtgärder. Så har icke mindre än 8 st utan noskorg kringlöpande hundar blivit förpassade till sällare jaktmarker. Det torde vara bäst för hundägarne att iakttaga förskrivna förordningar, om de vilja behålla sina prissar.
DRYCKENSKAP. Jag håller med en brevskrivare X. ifrån Tenala: Vi ha rätt att fordra, att den avlönade polismyndigheten rycker upp sig ur sin oförsvarliga slöhet. Sprittråkarens näste bör bevakas. Mannen bör förföljas.
---
Härvid bör bland allmänheten en sådan opinion bildas, att det icke stämplas som någon neslig handling, utan som en samhällsnyttig gärning att vittna uti mål emot såväl dem, som syssla med sprithandel, som emot personer, vem det vara må, som offentligen uppträder druckna. (Insänt av signaturen J.F.)
ORO I MOSKVA. Den ryska pressen anser det internationella läget hotfullt. Isvestija omtalar enligt uppgifter i ryska blad, att Jugoslavien och Rumänien mobiliserat tre årsklasser och att mobilisering påbegynts i Polen.
AGITATION I MÜNCHEN. Tämligen allmänt hade man motsett dagen med ganska stor oro, ty Hitler och hans folk, som ju icke skräda orden, hade just de senaste dagarna fört ett ganska häftigt språk, och Hitler hade ju också rörande belägringstillståndet inför regeringen förklarat, att han komme att ignorera detsamma och trots allt hålla sina möten.
---
Mitt på platsen hade stormavdelningarna tagit uppställning. De buro bössor och röda armbindlar med det antisemitiska hakkorset.
FRÄCKT SVAR. Hotellvärden: – Ja, ja, min herre, tiderna äro dåliga hos oss.
Den resande: – Ja, isynnerhet måltiderna. (Vits).
TILL SALU. En gitarr säljes billigt. Närmare å Hotell Gästis. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER